Rejestracja przyczepki samochodowej

2023-04-03 11:56:00 / Newsletter

Rejestracja przyczepki samochodowej w Polsce jest procesem, który polega na wpisaniu pojazdu do ewidencji pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Rejestracja jest konieczna, aby przyczepka mogła legalnie poruszać się po drogach publicznych w Polsce.
Aby zarejestrować przyczepkę samochodową, należy spełnić kilka wymogów i złożyć odpowiednie dokumenty.
Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami ruchu drogowego przyczepka samochodowa to odrębny pojazd mechaniczny. Dlatego też należy zarejestrować ją w Wydziale Transportu i Komunikacji oraz wykupić polisę OC. Na rejestrację przyczepki samochodowej mamy 30 dni od dnia jej zakupu lub podpisania umowy darowizny.

Kto może zarejestrować przyczepę samochodową?

Przyczepę samochodową w Polsce może zarejestrować osoba fizyczna lub prawna, która jest właścicielem lub użytkownikiem przyczepy. Rejestracja przyczepy samochodowej odbywa się w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania właściciela lub w urzędzie miasta w przypadku, gdy właściciel przyczepy ma miejsce zameldowania w mieście na prawach powiatu.


Aby rejestracja przyczepki samochodowej w Wydziale Komunikacji przebiegła pomyślnie, wymagane są określone dokumenty, takie jak:

 • dowód rejestracyjny,
 • ważne badania techniczne,
 • ubezpieczenie przyczepki samochodowej,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość właściciela.
 • świadectwo homologacji - jeśli przyczepa jest nowa.


Rejestracji przyczepy przez firmę może dokonać osoba uprawniona do reprezentowania firmy, (prezes, dyrektor lub pełnomocnik), który przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania firmy.


Ważne jest, aby przyczepa samochodowa była zarejestrowana na właściwego właściciela, gdyż w przeciwnym razie użytkowanie takiego pojazdu może prowadzić do problemów prawnych i finansowych.

W naszym sklepie internetowym znajdą Państwo szeroki wybór części do przyczep.

Zapoznaj się z naszym asortymentem:

Opłaty rejestracji przyczepki samochodowej

 • Przyczepki o dopuszczalnej masie całkowitej 750 kg,
  wykorzystywane do przewozu towarów - opłata wynosi 256,10 zł.

 • Przyczepki powyżej 750 kg masy całkowitej,
  wykorzystywane do przewozu towarów - opłata wynosi 616,10 zł.

 • Przyczepki do 750 kg masy całkowitej,
  wykorzystywane do przewozu osób - opłata wynosi 326,10 zł.

 • Przyczepki powyżej 750 kg masy całkowitej,
  wykorzystywane do przewozu osób - opłata wynosi 686,10 zł.

Rejestracja przyczepy samochodowej w Polsce jest uzależniona od masy całkowitej przyczepki oraz jej przeznaczenia.
Opłaty te dotyczą rejestracji przyczepy samochodowej po raz pierwszy.

Przy rejestracji następnych przyczep, opłata wynosi 50% stawki podstawowej.
Wydanie dowodu rejestracyjnego przyczepy samochodowej przedstawia podstawowe dane oraz wykaz cech identyfikacyjnych takich jak dane producenta przyczepy, markę, typ, model, maskę, liczbę osi oraz rok produkcji. Z kolei tablice rejestracyjne niczym nie różnią się od tej umieszczonej na pojeździe, jednak warto dodać, że musi być przymocowana również do przyczepy samochodowej.

Ubezpieczenie przyczepy samochodowej

 • Ubezpieczenie przyczepy samochodowej jest obowiązkowe w Polsce i obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).
  Ubezpieczenie OC przyczepy samochodowej chroni właściciela przyczepy przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem przyczepy.

 • W przypadku wypadku, w którym przyczepa spowoduje szkodę wobec osoby trzeciej lub jej mienia, ubezpieczyciel pokryje koszty związane z naprawą szkód. Właściciel przyczepy powinien pamiętać, że brak ubezpieczenia OC przyczepy samochodowej jest karalny i grozi wysokimi mandatami, a nawet karą pozbawienia wolności.

 • Ubezpieczenie przyczepy samochodowej nie jest jednak jedynym rodzajem ubezpieczenia, które można wykupić. Właściciel przyczepy może również zdecydować się na ubezpieczenie AC (autocasco), które chroni przyczepę przed szkodami powstałymi w wyniku kradzieży, uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie lub zdarzeń losowych, takich jak pożar, gradobicie czy powódź. Ubezpieczenie AC jest dobrowolne, jednak może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa właściciela przyczepy i zminimalizować koszty naprawy w przypadku szkód.

 • Właściciel przyczepy powinien pamiętać, że koszt ubezpieczenia przyczepy samochodowej zależy od wielu czynników, takich jak marka i model przyczepy, wartość przyczepy, wiek kierowcy oraz doświadczenie w prowadzeniu pojazdów. Warto porównać oferty różnych ubezpieczycieli i wybrać najlepszą opcję, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i budżetu.

Rejestracja przyczepki - jakich dokumnetów potrebujesz?

Aby zarejestrować przyczepę samochodową, potrzebne są takie dokumenty jak:
faktura (i to niezależnie, czy kupujemy jako osoba prywatna, czy na firmę) lub

umowa-kupna sprzedaży bądź umowa darowizny – czyli dokument potwierdzający,

że jesteśmy właścicielem przyczepki, karta pojazdu (jeśli została wydana), aktualny dowód.

W naszym sklepie internetowym znajdą Państwo szeroki wybór części do przyczep.

Zapoznaj się z naszym asortymentem:

Rejestracja przyczepki - jak przebiega proces?

1. Pamiętaj o ubezpieczeniu przyczepy.
2. Uiść wszelkie wymagane opłaty.
3. Zgromadź wszystkie dokumenty opisane powyżej.
4. Udaj się do właściwego urzędu i złóż komplet dokumentów.

Pozwolenie czasowe rejestracji pojazdu?

Aby zarejestrować czasowo przyczepkę samochodową, należy złożyć wniosek w urzędzie wojewódzkim miejsca zamieszkania właściciela pojazdu. Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość, dowodem rejestracyjnym przyczepki, dowodem uiszczenia opłaty za rejestrację czasową oraz dokumentem potwierdzającym ważność obowiązkowego ubezpieczenia OC.


Po złożeniu wniosku i opłaceniu opłaty za rejestrację czasową, właściciel przyczepki otrzymuje specjalny dokument, który uprawnia do legalnego poruszania się przyczepką przez okres, na jaki została wydana rejestracja czasowa. Przyczepka musi spełniać wymagania techniczne i posiadać ważne badania techniczne oraz, świadectwa homologacji oraz komplet znaków legalizacyjnych.


Ważne jest, aby pamiętać, że rejestracja czasowa przyczepki samochodowej nie zwalnia z obowiązku wykupienia i posiadania ważnego ubezpieczenia OC oraz przeprowadzania obowiązkowych badań technicznych, gdyż bez tych dokumentów przyczepka nie będzie mogła być dopuszczona do ruchu na drogach publicznych.


Wiadomości